Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

V úterý 30.4. se v Podomí konala čarodějnická olympiáda. Malé čarodějnice a černokněžníci nejprve složili slib, že rozhodně nebudou soutěžit fér, ale budou při plnění úkolů používat nekalé praktiky a čáry. Potom se mohli vydat na jednotlivá stanoviště a vyzkoušet si ohebnost svých pařátků při namotávání pavouka nebo netopýra na špalíček u Mefisty Křivozubé provdané Drátěné, běhání se žebříkem pod dohledem Uršuly Blekotné, jízdu na kouzelné kárce u Abebe Bikily, vyčarovat si něco na zub za pomoci Žravěny Hrůzové, ochutnat kouzelné lektvary Gurmíny Chutné, vyrobit malou čarodějku ze sena s Helmorýnou Křivorukou a Okluzorou Bystrou a zkrášlit se u Ježikůže Sličné. Po splnění všech disciplín následovalo (za zpěvu olympijské hymny Babucha) zapálení ohně a opékání špekáčků.

Stránka

Pálení čarodějnic 2013

Pálení čarodějnic 2013

Podomské čarodějnice 2013

Podomské čarodějnice 2013

Zahajovací ceremoniál, pálení čarodějnic 2013

Zahajovací ceremoniál, pálení čarodějnic 2013

Uršula Blekotná, v pozadí Ježikůže Sličná

Uršula Blekotná, v pozadí Ježikůže Sličná

Pálení čarodějnic 2013

Pálení čarodějnic 2013

Mefista Křivozubá provdaná Drátěná vysvětluje, jak namotávat netopýry a pavouky

Mefista Křivozubá provdaná Drátěná vysvětluje, jak namotávat netopýry a pavouky

Jízda na kouzelné kárce

Jízda na kouzelné kárce

Helmorýna Křivoruká a Okluzora Bystrá vyrábí čarodějnice

Helmorýna Křivoruká a Okluzora Bystrá vyrábí čarodějnice

Jak správně létat na kouzelné kárce

Jak správně létat na kouzelné kárce

Abebe Bikila na startu závodu létání na kouzelné kárce

Abebe Bikila na startu závodu létání na kouzelné kárce

Běhání se žebříkem pod dohledem Uršuly Blekotné

Běhání se žebříkem pod dohledem Uršuly Blekotné

Podomské čarodějnice 2013

Podomské čarodějnice 2013


Stránka