Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obsah

Poplatek za komunální odpad v roce 2019 činí 510 Kč/osoba/chalupa.

V obci se nachází tři hnízda na tříděný odpad (u Obecního úřadu Podomí, v areálu Základní školy a mateřské školy Podomí a na Trávníkách), ve kterých jsou umístěny kontejnery na papír, plasty, bílé a barevné sklo a kontejner na textil. Od července 2016 bude do každého hnízda doplněna popelnice na kuchyňské oleje. Ty, prosíme, slévejte do plastových lahví, které potom celé vyhoďte do hnědé nádoby.
Frekvence svozu odpadů
- komunální odpad: ve středu 1x za 14 dní (každou sudou středu)
- papír: v období květen - říjen 2x týdně, v období listopad - duben 1x týdně
- plasty: v období květen - říjen 2x týdně, v období listopad - duben 1x týdně
- sklo bílé a barevné: 1x za měsíc
- textil: 1x za měsíc
Leták Jak třídit odpady z domácností je ke stažení zde.

Odpad ze zahrad
Odpad ze zahrad shromažďujeme na vyhrazeném místě u eurocesty (bývalá Studňařova louka). Ten je pravidelně 1x týdně podrcen drtícím vozem a odvezen na kompostárnu do Krásenska
Do odpadu ze zahrad můžete odložit větve o max. průměru 7 cm a délce 1m, piliny uložte do papírového pytle či krabice.
Na úložiště odpadu ze zahrad nepatří větve o průměru větším než 7 cm a délce více než 1m, pařezy, uhynulá domácí zvířata, odpad z kuchyně.

Velkoobjemový kontejner
Obec Podomí objednává dvakrát ročně pro svoje občany velkoobjemový kontejner na domovní odpad. Do kontejneru je možné uložit starý nábytek, koberce, matrace, linolea, textil, sanitární techniku a jiný odpad z domácností.
Do velkoobjemového kontejneru nepatří plasty, papír, pneumatiky, nebezpečný odpad, elektrozařízení, stavební suť, kovy atp.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení
Mobilní svoz pořádá dvakrát ročně společnost Respono, a.s. O tom, co patří do nebezpečného odpadu a elektrozařízení jsou občané informováni letáky, které jsou jim vloženy do schránek.

Žádáme občany, aby do kontejnerů ukládali pouze odpady, pro které jsou kontejnery určeny. Vložením nebezpečného odpadu do velkoobjemového kontejneru na domovní odpad dochází k navýšení ceny likvidace odpadu, která se později promítne do ročního poplatku za odpad.

Sběrný dvůr Jedovnice
Otevírací doba: út. 10 - 17 hod, čt. 10 - 17 hod, so. 9 - 14 hod.
Občané Podomí se musí prokázat občanským průkazem.
Informace o možnosti ukládat odpady na Sběrném dvoře v Jedovnicích jsou ke stažení zde.
Ceník za uložení odpadů na Sběrném dvoře v Jedovnicích je ke stažení zde.

Sběrné dvory společnosti Respono, a.s.
Bližší informace o sběrných dvorech společnosti Respono, a.s. a jejich otevíracích dobách jsou ke stažení zde.

Použitý textil
Kontejner na použitý textil je umístěn u Obecního úřadu Podomí, 2x ročně pořádá obec Podomí ve spolupráci s Diakonií Broumov sběr použitého ošacení.

Vážení občané, máme mnoho možností, jak likvidovat různé druhy odpadů. Žádáme vás, abyste jich využívali a neznečišťovali jimi lesy v okolí obce.