Podomí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vyjádření obce Podomí k reportáži odvysílané v pořadu Černé ovce

vyjádření obce

Vyjádření zastupitelstva obce Podomí k reportáži odvysílané v pořadu Černé ovce.

Starostka obce Podomí byla oslovená reportérkou pořadu Černé ovce, paní Bohunkou Fraňkovou, aby se vyjádřila k opakovanému prodeji dvou pozemků v obci Podomí. Po konzultaci s právním zástupcem obce Podomí se zastupitelstvo obce Podomí rozhodlo, že nikdo z vedení a ze zastupitelů nebude v pořadu osobně vystupovat, ale reportérce budou poskytnuty údaje k problematickým prodejům obou pozemků. Tyto byly zaslány paní Fraňkové ještě před natáčením reportáže. Dokument je ke stažení zde.

Po natáčení reportáže obdrželo zastupitelstvo dotazy, na které se chtěla paní reportérka během natáčení v Podomí osobně zeptat. Na ty bylo taktéž zodpovězeno. Dokument je ke stažení zde.

Společnost REMAX, která poskytla obci Podomí „Potvrzení o ceně nemovitosti“ zaslala po neoznámeném natáčení v jejich kanceláři reportérce cenovou mapu, kterou zdůvodnila výši ceny pozemku. Na tento dokument však nebyl brán zřetel. Dokument je ke stažení zde.

Že obec Podomí nepochybila při posledním prodeji obou pozemků dokládá vyjádření Ministerstva vnitra ze září 2022. Dokument je ke stažení zde. 

 

Zkreslené či lživé informace uvedené v reportáži, které měly za záměr poškodit zastupitelstvo obce Podomí a obec Podomí.

V reportáži zaznělo, že pozemek byl prodán pod cenou – vzhledem k cenové mapě viz výše se nejedná o pravdivou informaci.

M. Chovanec v reportáži uvedl, že vzhledem k nevyvěšení geometrického plánu nikdo z občanů nevěděl, jaký pozemek se bude prodávat. On sám se ale v roce 2016, kdy se o prodeji jednalo, na tento pozemek telefonicky informoval.

M. Chovanec uvedl, že nikdo nevěděl, za kolik peněz se bude pozemek prodávat. Tato informace není pravdivá, byla součástí vyvěšeného záměru o prodeji. Záměr prodeje pozemku je ke stažení zde.

V reportáži zaznělo, že obec prodala pozemek stejnému kupci za stejnou cenu. Už ale nebylo zmíněno, že již v záměru prodeje bylo uvedeno a na veřejné schůzi zaznělo, že jde zejména o nápravu právních vztahů. Záměr prodeje pozemku je ke stažení zde.

Paní reportérka i oslovený advokát, tvrdí, že obec nebyla v době prodeje majitelem pozemku. Jedná se o nepravdivé tvrzení. K převodu pozemku zpět na obec došlo, jelikož majitelé pozemku i obec společně podepsali Souhlasné prohlášení, kterým potvrzují, že pozemek je v majetku obce Podomí. Dle vyžádaného vyjádření vedoucí legislativního odboru ČUZK dostačovalo vložit Souhlasné prohlášení do Katastru nemovitostí až s novou kupní smlouvou. Vyjádření je ke stažení zde.

Milan Chovanec se odkazuje na „naprosto identickou nemovitost, která se nachází přes cestu a v roce 2020 se prodala za 500 Kč/m2.“ Po odvysílání reportáže bylo zastupitelstvo obce Podomí kontaktováno majiteli pozemku, kteří tuto informaci označili za lež a sdělili nám cenu, za jakou tuto „naprosto identickou nemovitost“ pod nadzemním vedením vysokého napětí zakoupili. Cena byla symbolická a rozhodně se neblížila ani k částce 100 Kč/m2. 

Pan Roman Kraváček ml. – si myslí to, …“co si myslí všichni, že je tam nějaká malá domů … pozemek byl prodán pro vlastní prospěch, jinak si to tady neumíme nikdo vysvětlit…“ Důvod prodeje pozemku jeho současným majitelům byl sdělen na veřejné schůzi a je uveden v zápise ze schůze. Vysvětlení pro ty, kteří se skutečně o celou záležitost zajímali, bylo více než dostatečné. Co myslí pan Kraváček označením „všichni“ a „tady“? Všichni v Kotvrdovicích, kde pan Kraváček žije? Všichni v Senetářově, kde žije pan Chovanec? V reportáži nevystoupil ani jeden občan Podomí.

V reportáži se paní Bohunka Fraňková i pan Chovanec odkazují na cenu pozemku stanovenou soudním znalcem. Nebylo však zřejmé jméno znalce, ani způsob, jakým došel k tak vysoké ceně za pozemek, který se téměř celý nachází v ochranném pásmu vysokého napětí, jeho užívání se musí řídit určitými pravidly, včetně velmi omezené možnosti výsadby stromů. Nemluvě o tom, že stavba nemovitosti na tomto pozemku není možná.

Když paní reportérka hovořila o tom, že makléř trval na svém cenovém ohodnocení prodávaného pozemku, už nezmínila, že jí pan makléř zaslal cenovou mapu, ve které zdůvodnil výši ocenění pozemku, což byla pro natáčení důležitá informace. Cenová mapa je ke stažení výše. 

Obec Podomí byla požádána o rozhovor a je pravda, že bylo paní reportérce sděleno, že jí budou zaslány informace týkající se prodeje pozemku písemně. Starostce obce bylo paní reportérkou řečeno, že ji to nezajímá, že chce položit své dotazy osobně. Přesto bylo oficiální vyjádření obce paní reportérce ještě před natáčením reportáže zasláno.

V reportáži je sděleno, že obec poskytuje zápisy ze zastupitelstva bez údajů, které by tam měly být. Pan Chovanec si pravidelně žádal o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a sdělené informace, včetně podpisů zastupitelů byly zneužívány k vyvěšování v obcích různých okresů a docházelo tak k očerňovaní nejen zastupitelstva obce Podomí, ale také dobrého jména obce. Z tohoto důvodu byly některé zápisy poskytnuty bez jmen přítomných občanů i zastupitelů. Po stížnosti pana Chovance k nadřízeném orgánu, Jihomoravskému kraji, který stížnost uznal, jsou panu Chovancovi zápisy poskytovány i se jmény zastupitelů obce (zápisy byly na základě stížnosti zaslány i zpětně, pan Chovanec má tedy k dispozici všechny zápisy, o které si požádal, i se jmény zastupitelů obce). Nevíme, proč paní reportérka stále neví, zda jsou zápisy již poskytovány i se jmény zastupitelů obce, pan Chovanec jí mohl osobně tuto skutečnost sdělit.

Přílohy

vyjádření k prodeji pozemků v obci Podomí.pdf

vyjádření k prodeji pozemků v obci Podomí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 956,9 kB

odpovědi na dotazy.pdf

odpovědi na dotazy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 432,9 kB

Report606019-1_pozemek Podomí.pdf

Report606019-1_pozemek Podomí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,43 MB

Vyjádření Ministerstva vnitra k prodeji pozemku.pdf

Vyjádření Ministerstva vnitra k prodeji pozemku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,22 MB

záměr prodat nemovitost.pdf

záměr prodat nemovitost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 440,79 kB

záměr prodeje pozemků.pdf

záměr prodeje pozemků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 217,26 kB

Vyjádření ČUZK.pdf

Vyjádření ČUZK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 604,27 kB
Datum vložení: 10. 3. 2023 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 3. 2023 8:47
Autor: Správce Webu